Välkommen till Profil Invest AB

Företagspresentation
Profil Invest AB är moderbolaget i en koncern som även omfattar sju dotterbolag varav det äldsta bildades 1989. Vi är en av de större privata fastighetsbolagen i Värmland. Verksamheten är koncentrerad till Karlstad och Kil samt en fastighet i Forshaga. Fastighetsbeståndet har en total yta på 27 000 kvm, fördelat på 26000 kvm bostäder och 1000 kvm lokaler. Lokalerna uthyrs för kontor, handel, utbildning, industri och lager. Fastigheterna är väl underhållna och belägna i attraktiva områden. Klicka på länken lediga objekt så kan Ni se nuvarande utbud.

Med hänsyn till allergiker har vi kattförbud i hela fastighetsbeståndet.

Affärsidé
PIAB:s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Värmland med tyngdpunkt på Karlstad/Kil. Fastigheterna skall hållas väl underhållna. Vi skall ha hög servicegrad och vara ”nära” våra hyresgäster

Profilering
Många undrar över vår logotype som innehåller pi-tecknet. PI är en förkortning av Profil Invest som är ett aktiebolag. I stället för bokstäverna PI används pi-tecknet, därav πAB

 

Våra fastigheter

Karlstad
Centrum
Haga
Herrhagen
Marieberg
Romstad
Sundsta

Kil
Centrum
Kilslund
Lersätter
Stenåsen

Dom 5 senaste lediga objekten
Kil: Gnejsvägen 1 - 9
Karlstad: Älvgatan 1 / Järnvägsgatan 11
Karlstad: Älvgatan 1 / Järnvägsgatan 11

 Visa alla lediga objekt

Det är vi som är Profil Invest AB
Ola, Anders, Gert, Iyad och Thomas.. Det är vi som arbetar
för att du som hyresgäst ska trivas hos oss.

Klicka här för kontaktuppgifter

Har du något fel i din lägenhet?

Här kan du anmäla brister och fel som uppstår i din lägenhet eller i ditt kringområde.

Akuta fel anmäler du per telefon.

Till felanmälan