Välkommen till Profil Invest AB

Företagspresentation
Profil Invest AB är moderbolaget i en koncern som även omfattar sju dotterbolag varav det äldsta bildades 1989. Vi är en av de större privata fastighetsbolagen i Värmland. Verksamheten är koncentrerad till Karlstad och Kil samt en fastighet i Forshaga. Fastighetsbeståndet har en total yta på 32 100 kvm, fördelat på 27 300 kvm bostäder och 4 800 kvm lokaler. Lokalerna uthyrs för kontor, handel, utbildning, industri och lager. Fastigheterna är väl underhållna och belägna i attraktiva områden. Klicka på länken lediga objekt så kan Ni se nuvarande utbud.

Med hänsyn till allergiker har vi kattförbud i hela fastighetsbeståndet.

Affärsidé
PIAB:s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Värmland med tyngdpunkt på Karlstad/Kil. Fastigheterna skall hållas väl underhållna. Vi skall ha hög servicegrad och vara ”nära” våra hyresgäster

Profilering
Många undrar över vår logotype som innehåller pi-tecknet. PI är en förkortning av Profil Invest som är ett aktiebolag. I stället för bokstäverna PI används pi-tecknet, därav πAB

 

Våra fastigheter

Karlstad
Centrum
Haga
Herrhagen
Marieberg
Romstad
Sundsta

Kil
Centrum
Kilslund
Lersätter
Stenåsen

Dom 5 senaste lediga objekten
Kil: Blåklintsvägen 20 m. fl.
Karlstad: Munkforsg. 10/ Garvareg 2
Kil: Gnejsvägen 1 - 9
Karlstad: Älvgatan 1 / Järnvägsgatan 11

 Visa alla lediga objekt

Det är vi som är Profil Invest AB
Gert, Lars-Erik, Ulf, Thomas, Tommy och Ola. Det är vi som arbetar för att du som hyresgäst ska trivas hos oss.

Klicka här för kontaktuppgifter

Har du något fel i din lägenhet?

Här kan du anmäla brister och fel som uppstår i din lägenhet eller i ditt kringområde.

Akuta fel anmäler du per telefon.

Till felanmälan